Totaal uitgegeven

Facebook-platforms (inclusief Instagram)

Uitgaven

Voor Facebook-platforms bieden de bestedingsgegevens van de API geen geaggregeerde statistieken per adverteerder. In plaats daarvan biedt het alleen zeer brede grenzen van het uitgegeven geld. Om deze reden zijn de gegevens die hier worden weergegeven afkomstig uit het Facebook Ad Library Report dat preciezer aangeeft wat door adverteerders is uitgegeven.

Deze gegevens worden dagelijks opgehaald, maar het is mogelijk dat er soms dagen ontbreken omdat het script het niet downloadt (of omdat Facebook op die dag geen gegevens verstrekt). Dit kan leiden tot * lagere * cijfers dan u zelf in het advertentiebibliotheekrapport kunt zien.

Uitgaven per regio

Voor Facebook-platforms bieden de bestedingsgegevens van de API geen geaggregeerde statistieken per adverteerder. In plaats daarvan biedt het alleen zeer brede grenzen van het uitgegeven geld. Om deze reden zijn de gegevens die hier worden weergegeven afkomstig uit het Facebook Ad Library Report dat preciezer aangeeft wat door adverteerders is uitgegeven. Daarnaast laten de gegevens ook de uitgaven per regio zien.

Deze gegevens worden dagelijks opgehaald, maar het is mogelijk dat er soms dagen ontbreken omdat het script het niet downloadt (of omdat Facebook op die dag geen gegevens verstrekt). Dit kan leiden tot * lagere * cijfers dan u zelf in het advertentiebibliotheekrapport kunt zien.

Google-platforms (inclusief YouTube)

Voor Google-platforms bieden gegevens die toegankelijk zijn via het Google Transparantierapport wekelijkse statistieken over hoeveel geld door partijen is uitgegeven.

Over tijd

Facebook-platforms (inclusief Instagram)

Voor Facebook-platforms bieden de bestedingsgegevens van de API geen geaggregeerde statistieken per adverteerder. In plaats daarvan biedt het alleen zeer brede grenzen van het uitgegeven geld. Om deze reden zijn de gegevens die hier worden weergegeven afkomstig uit het Facebook Ad Library Report dat preciezer aangeeft wat door adverteerders is uitgegeven. Een voorbehoud is echter dat als een bedrag van onder de 100 euro per dag wordt uitgegeven, het exacte bedrag niet wordt weergegeven. Om deze reden tonen we betrouwbaarheidsintervallen rond het bedrag.

Deze gegevens worden dagelijks opgehaald, maar het is mogelijk dat er soms dagen ontbreken omdat het script het niet downloadt (of omdat Facebook op die dag geen gegevens verstrekt). Dit kan leiden tot * lagere * cijfers dan u zelf in het advertentiebibliotheekrapport kunt zien.

Google-platforms (inclusief YouTube)

Voor Google-platforms bieden gegevens die toegankelijk zijn via het Google Transparantierapport wekelijkse statistieken over hoeveel geld door partijen is uitgegeven.